Elektroterapia


Elektroterapia - BTL 4825 S SmartElektroterapia

Nasz ultranowoczesny aparat do elektroterapii wykorzystuje w celu leczniczym prądy małej i średniej częstotliwości. Są to:

 • galwanizacja,
 • jonoforeza,
 • elektrostymulacja,
 • Tens,
 • prądy interferencyjne,
 • prądy Kotza,
 • prądy Träberta,
 • diadynamik,
 • tonoliza.

Do najczęstszych skutków działania zaliczyć można:

 • redukcję, a nawet zniesienie bólu,
 • stymulację mięśni,
 • przyspieszenie komórkowej przemiany materii,
 • resorpcję krwiaków i wysięków,
 • efekt przekrwienny w tkance.