Maciej Olszewski


Maciej Olszewski Maciej Olszewski

 

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego II wydziału lekarskiego, oddziału fizjoterapii. W trakcie studiów nabył doświadczenie w pracy z pacjentami wielu oddziałów klinicznych (neurologicznych, ortopedycznych, reumatologicznych etc.). Specjalizujący się w pracy z osobami dorosłymi zarówno w przypadkach urazów ortopedycznych, zaburzeń neurologicznych jak również z problemami przewlekłymi. W trakcie studiów był aktywnym członkiem koła anatomicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pełnił funkcje przewodniczącego sekcji Anatomii chirurgicznej i narządu ruchu. W ramach koła naukowego wraz z SKN Ortopedii i Traumatologii z Otwocka organizował warsztaty anatomii klinicznej stawu ramiennego i kolanowego z zastosowaniem artroskopii i obrazowania ultrasonograficznego. W 2015 roku został nagrodzony pierwszą nagrodą w sesji radiologicznej 11-stej edycji Warsaw International Medical Congress. Czynny uczestnik i organizator XXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anatomicznego.
Od 2017 poszerza swoją wiedzę o koncepcję medycyny osteopatycznej na Flanders International College of Osteopathy ucząc się od najlepszych osteopatów w Europie. W trakcie studiów szkoli się w obszarze holistycznego (całościowego) podejścia do pracy z pacjentem, wykorzystując prace strukturalną (manipulacje krótkodźwigniowe (HVLA), mobilizacje, manipulację mięśniowo – powięziowe), terapię wisceralną (trzewną – narządową), terapię cranio-sacralną (czaszkowo – krzyżową). W trakcie terapii uwzględnia także wskazówki dietetyczne.
Od 2016 roku pełni funkcje delegata mazowieckiego w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.
W 2017 ukończył kurs Klawipresury w ortopedii i neurologii.
W 2018 ukończył moduł 1 szkolenie suchego igłowania wg. koncepcji Travell & Simons.
Uczestnik akcji Miś pod szpitalną choinkę – WUMiś.
Miłośnik anatomii, medycyny, sportu i muzyki.